Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under dina tre år på skolan har du 18-30 veckors APL där du har möjlighet att vara ute på olika arbetsplatser. Skolan samarbetar med APL värdar inom lantbruks- och entreprenadbranschen. Våra APL värdar finns utspridda över hela landet men också i skolans närhet. Är du intresserad av att praktisera utomlands kan du förlägga några veckor t.ex. på Irland där vi har kontakt med flera gårdar.