Dokument och blanketter

Här hittar du användbara länkar om gymnasieskolan samt regler och blanketter för Ingelstadgymnasiet.

Skolverkets hemsida

Här finns fakta om Naturbruksprogrammet.

Här finns fakta om Bygg- och anläggningsprogrammet.

Övergripande fakta om gymnasieskolan kan du hitta på:

Ingelstadgymnasiets regler och policys

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ingelstadgymnasiet (PDF)

Klagomålshantering (PDF)

Drogpolicy Ingelstadgymnasiet(PDF)

Ordningsregler Ingelstadgymnasiet 23-24(PDF)

Om jag får F i en kurs (PDF)

Blanketter

Ansökan om studieförändring (PDF)

Ledighetsansökan elev (PDF)

Frågor, synpunkter eller klagomål på elevhälsans medicinska insatser (PDF)