Undervisande personal

Bruto Anna, lärare i svenska och religionskunskap 0733–477 810

Carlsson Mikael, lärare i växtodling och teknik 0733–477 804

Elbe Johanna, lärare i matematik och naturkunskap , 0733-477 838

Erlingsson Rickard, lärare i matematik och idrott och hälsa 0733–477803

Fransson Magnus, stallchef, 0733–477 844

Färdig Jörgen, (ME) lärare i entreprenad och bygg- och anläggning 0702-454123

Gustavsson Inger, lärare i djurens hälso- och sjukvård,tel: 0733-477808

Gräns Cate, förman djurhus, 0733-477 823

Göransson Anneli, lärare i djurens hälso- och sjukvård, 0733–477 885

Hazelius Mikael, lärare i växtodling och teknik 0703–880 240

Himmel Thomas, instruktör djurhus, 0733-477 828

Ingemarsson Peter, instruktör lantbruk, 0733-477 825

Jansson Mia, specialpedagog 0733–477 881 (Tjänstlledig)

Jansson Petra, lärare i samhällskunskap, religion och historia 0733–477 854

Johansson Ingrid, lärare i djurkurser och kemi 0733–477 806

Karlsson Kenth, lärare i matematik och fysik 0733–477 832

Kjellberg Monika, lärare i engelska 0733–477 848

Komaromy Therese, leg. veterinär 0733-477 882

Kornbeck Emma instruktör djurhus, 0733-428671

Kullberg Tobias, lärare i engelska och religion 0733–477833

Liljegren Elmqvist, Kerstin, Elevresurs, 0733-477822

Luomala Yannick, lärare i djurkurser och bevarandebiologi, 0733–477 820

Olsson Johan, Speciallärare, 0733-477843

Paulsson Catja, lärare i hundkurser, 0733–310 452

Pavlovic Milenko, lärare i biologi och idrott och hälsa 0733–477 816

Richardsson Åse, lärare i svenska 0733–477 805

Sahlmann Lisa, lärare i hundkurser 0733–477815

Saläng Annica, lärare i djurkurser och kommunikation samt APL-samordnare (arbetsplatsförlagt lärande) för lantbruk och ridsport 0733–477 851

Sand Caroline, lärare i djurkurser samt entreprenörskap 0733–477 852

Taraldsson Anita, lärare i häst- och djurkurser 0733-477830

Thornberg Anders, instruktör, 0733–477 858

Thulin Rikard, (ME) lärare i entreprenad och bygg- och anläggning 0739-186622

Thörn Per-Ola, (ME) lärare i entreprenad och bygg- och anläggning 0702–670 532

Wahlqvist Anna, (ME) lärare i entreprenad och bygg-och anläggning 072-2136217

Wigmark Paula, specialpedagog 0733–477 861