Samling med A-traktorerna

Fritidspersonalen kallade till A-traktorssamling på gården.

Det är härligt för både eleverna och personalen på fritid att samhället öppnar upp mer och mer så att de kan hitta på fler aktiviteter på kvällarna .